Svetové ložisko mastenca na Slovensku stále neprináša očakávaný zisk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta

Ložisko mastenca v Gemerskej Polome objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu.

Bratislava/Gemerská Poloma 1. júna (TASR) – Slovensko má jedno z najlepších svetových ložísk mastenca v Gemerskej Polome v okrese Rožňava, no neprofituje z neho. Firma Eurotalc, ktorá je držiteľom licencie na jeho ťažbu, je stále v strate. Za vlaňajšok podľa informácií Finstatu zaknihovala mínus takmer 2,5 milióna eur. Dôvodom majú byť investície do ťažby a nedostatok vhodných pracovných síl na trhu.

„Naša produkcia sa zvyšuje, hoci stále nedosahujeme zisk, čo je pravda. Všetky dôležité investície sme už dokončili. Teraz nás brzdí nedostatok vhodných pracovných síl na trhu. Pri tých, čo sme získali, potrebujeme čas na preškolenie, pretože bezpečnosť je pre nás na prvom mieste,“ povedal pre TASR Robert Schmid, šéf rakúskeho Schmid Industrie Holding, materskej firmy Eurotalcu.

Gemerská Poloma má viac ako tisíc obyvateľov a spoločnosť Eurotalc patrí k najvýznamnejším zamestnávateľom. Jeho investícia do úpravovne mastenca sa stala súčasťou programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce do roku 2025. „Úpravňa bola skolaudovaná a uvedená do prevádzky koncom roku 2017. Vďaka nej pribudne 35-40 pracovných miest v roku 2018. Výstavba ťažobného areálu je jedným z rozvojových bodov programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, avšak bez možností zásadného vplyvu obce na rozvoj tejto investície,“ uviedla pre TASR zástupkyňa starostu obce Gemerská Poloma Ivana Antalová.

Firma Eurotalc platí obci daň z nehnuteľností a správnych poplatkov, no podľa Antalovej to nie je významná položka rozpočtu obce. „Táto investícia nemá zatiaľ žiadny významný vplyv na rozvoj obce. Vzhľadom na environmentálnu záťaž na naše životné prostredie by bolo správne, keby časť daňových prostriedkov z množstva vyťaženej horniny bola odvádzaná do rozpočtu samospráv, tak ako je to príznačné pre vyspelé ekonomiky,“ dodala Antalová.

Na neefektívnosť produkcie mastenca poukazuje aj Wolfgang Rauball, predseda predstavenstva spoločnosti EuroGas, ktorá mala licenciu na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome do roku 2004, no prišla o ňu. Jej údajne nelegálne odobratie bolo predmetom medzinárodnej arbitráže, v ktorej EuroGas proti SR v roku 2017 neuspel.

„Podľa informácií z verejne dostupných zdrojov Eurotalc má od roku 2009 kumulovanú stratu viac ako 13 miliónov eur. Chápem to tak, že musí byť na pokraji bankrotu. Vlani mal mať príjem z predaja mastenca 1.829.000 eur, čo pri svetovej cene 400 eur za tonu znamená, že vyťažil a predal 4500 ton. To je jasný príklad neefektívnosti a veľmi biedny výsledok na to, že chcel ročne ťažiť viac ako 100.000 ton,“ konštatoval pre TASR Rauball, ktorý potvrdil, že EuroGas chce v roku 2018 opäť žalovať Slovenskú republiku za údajne nelegálne odobratie licencie na ťažbu mastenca v Gemerskej Polome v rámci medzinárodnej arbitráže.

V prvej arbitráži k tejto kauze neuspel, pretože tribunál ICSID vo svojom rozhodnutí v auguste 2017 akceptoval jurisdikčné námietky, ktoré vzniesla slovenská strana.

EuroGas AG hrozil SR arbitrážami už od roku 2010. Za zmarenie investície v Gemerskej Polome žiadala firma najskôr v roku 2011 odškodné 500 miliónov eur. O rok sa k nároku na odškodné pridala aj spoločnosť EuroGas Inc., ktorá je registrovaná v USA. Celková suma požadovaného odškodného sa vtedy vyšplhala na 1,5 miliardy eur. EuroGas argumentoval porušením práv vyplývajúcich z dohody medzi ČSFR a USA o vzájomnej podpore a ochrane investícií z roku 1991. Ministerstvo financií SR však popiera, že by nastalo akékoľvek porušenie tejto dohody.

Ložisko mastenca v Gemerskej Polome objavili náhodou v roku 1985 pri hľadaní cínu. Tamojší mastenec sa vyznačuje vysokou čistotou, odborníci považujú gemerské ložisko za jedno z najvýznamnejších na svete so zásobami na úrovni minimálne 85 miliónov ton.

Hier kann der Inhalt erstellt werden, der innerhalb des Moduls benutzt wird.

Gemerska Poloma: Global Talc Deposit in Slovakia Still without Dividends

Date: 01.06.2018 12:43

Gemerska Poloma: Global Talc Deposit in Slovakia Still without Dividends

Bratislava/Gemerska Poloma, June 1 (TASR) – Slovakia boasts one of the richest global deposits of talc in Gemerska Poloma (Kosice region), but it doesn’t profit from it, and a company called Eurotalc, its mining licence-holder, is constantly in the red, TASR learnt on Friday.
According to Finstat, Eurotalc recorded a loss of almost €2.5 million in 2017, due to mining investments and the lack of a suitable labour force on the market.
„Our output is swelling, although we still don’t record profits – that’s true. We’ve concluded all the key investments. What’s trammelling us now is the lack of a suitable labour force on the market. And we still need time to retrain personnel that we’ve already hired because safety for us is paramount,“ TASR was told by Robert Schmid, head of Austrian-based Schmid Industrie Holding, Eurotalc’s mother company.
Gemerska Poloma has a population of over 1,000, and Eurotalc is among the most important local employers. Eurotalc pays real estate tax and administration tax to the village, but according to Gemerska Poloma vice-mayor Ivana Antalova, the investment makes no tangible contribution towards local rural development. „In light of the environmental burden, it would be right if a portion of tax on the mined rock were paid into the local budget, as is the case in developed economies,“ said Antalova.
Wolfgang Rauball, EuroGas board of directors chair, pointed to the inefficiency of talc mining. EuroGas had a licence for talc mining until 2004, when it was rescinded. EuroGas maintains that it was stripped of the licence illegally and pursued its claim at an international arbitration court, but lost the dispute against the Slovak Republic in 2017.
„According to information from publicly accessible Eurotalc sources, the company’s cumulative loss since 2009 stands at more than €13 million. The way I understand it, the firm must be on the verge of bankruptcy. Incomes from sales of talc in 2017 equalled €1.829 million, which, when the global price of €400 per tonne is taken into account, means they mined and sold 4,500 tonnes. That’s a clear example of inefficiency and quite a poor result for a company that wanted to mine more than 100,000 tonnes annually,“ TASR was told by Rauball, who confirmed that EuroGas plans to sue Slovakia again in 2018 over the allegedly illegal withdrawal of the licence.
Eurogas lost its case in arbitration proceedings that lasted several years, as the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) in its ruling last August accepted jurisdiction objections raised by the Slovak side. „The tribunal came to the unanimous conclusion that the plaintiff Eurogas’s (II) merger with EuroGas (I) was illegal, and so no rights that it might claim in this arbitration could have been passed on to the plaintiff EuroGas (II),“ wrote the Finance Ministry in its stance.
However, Rauball claims that this argument is no longer valid thanks to the US court’s verdict and that the arbitration isn’t over yet. A company called Belmont, which sued Slovakia along with EuroGas, made use of a clause that enabled the decision to be annulled. „A commission will then make a definitive decision as to whether the tribunal’s verdict can be annulled or not,“ said Rauball. „If the verdict is annulled, the arbitration proceedings against Slovakia will be resumed, and Belmont will continue with it. Slovakia will thus face two arbitration proceedings,“ stressed Rauball.
The arbitration proceedings at the ICSID were launched in 2014. No appeal against ICSID decisions is possible, although they can be overturned due to serious procedural flaws.